Godziny pracy Biblioteki 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 903

Mail: wypozyczalnia@bibliotekanowasol.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 914

Mail: oddzialdladzieci@bibliotekanowasol.pl

FILIA
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00 - 18.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 4511 841

Mail: filia@bibliotekanowasol.pl

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia: Czytak Plus i Czytak NPN3, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaki z nagranymi książkami czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dysponuje aktualnie bezpłatnym pakietem z blisko 2.500 cyfrowych książek.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wzbogacać zasoby cyfrowe dostosowane dla osób z wadą wzroku.
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, które chciałyby takie urządzenie wypożyczyć, przed wizytą, proszone są o kontakt z Wypożyczalnią Multimediów (tel. 68 37 81 905), lub Czytelnią Regionalną (tel. 68 37 81 906).

 


Regulamin wypożyczania urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3
użyczonych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” (projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Par. 1

1. Biblioteka może wypożyczać urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN3 czytelnikom biblioteki posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

2. Czytelnicy wypożyczający urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN3 są zobowiązani do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.

3. Warunkiem wypożyczenia urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

Par. 2
1. Termin zwrotu urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3 określa biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzeń pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelników ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.
2. Po upływie terminu, na jaki zostały wypożyczone urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN3, w razie ich nie zwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Osoby nieoddające urządzeń w terminie nie mogą ponownie ich wypożyczać.
Par. 3
1. Z chwilą wypożyczenia urządzeń Czytak Plus i Czytak NPN3 Czytelnicy stają się za nie całkowicie odpowiedzialni i są zobowiązani do zwrócenia ich w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim zostały im wypożyczone.
2. W wypadku uszkodzenia urządzeń Czytak Plus lub Czytak NPN3, Czytelnicy ponoszą koszty ich naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia urządzeń Czytak Plus lub Czytak NPN3, Czytelnicy płacą odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
Informacje na temat Czytaka PLUS:
* odtwarza muzykę, książki i słuchowiska zapisane w formacie mp3, DAISY i formacie Czytaka a dzięki syntezatorowi mowy Ivona odczytuje również pliki tekstowe
* umożliwia zatrzymanie nagrania wraz z umieszczeniem w tym miejscu „zakładki”
* przewija nagranie
* umożliwia zwalnianie oraz przyspieszanie tempa nagrania
* przemieszcza się pomiędzy odcinkami lub zapisanymi książkami
* posiada pamięć wewnętrzną, wejście na karty SD, złącze USB, wejście na mikrofon, oraz wbudowany dyktafon
* posiada wbudowane radio FM
* posiada wbudowany głośnik i wejście na słuchawki, dzięki któremu można je podłączyć do sprzętu audio
* jest zasilany z wewnętrznego akumulatora lub zasilacza służącego jednocześnie jako ładowarka
Informacje na temat Czytaka NPN3:
* jest w pełni przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące jest niewielkie i proste w obsłudzeposiada funkcje podobne do magnetofonu kasetowego
* przy słuchaniu można korzystać z wbudowanego głośnika lub słuchawek, urządzenie można również podłączyć do sprzętu audio.
* jest zasilane z wewnętrznego akumulatora lub zasilacza, który służy jednocześnie jako ładowarka
Czytak umożliwia odtwarzanie książek zapisanych cyfrowo i obsługuje następujące formaty: mp3 i zaszyfrowany format opracowany specjalnie na potrzeby urządzenia. Książki zapisywane są na małych kartach elektronicznych. Na jednej, o pojemności 16 GB, mieści się do 1100 godzin nagrania.
Czytak działa podobnie jak magnetofon, odtwarza więc książkę, zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można przewijać nagranie, a także przemieszczać się pomiędzy odcinkami danej książki lub między poszczególnymi książkami. Na jednej karcie może być zapisanych kilka książek i odtwarzając każdą z nich urządzenie zapamiętuje miejsce w którym nagranie zostało zatrzymane.