Dane o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

Liczba zarejestrowanych czytelników*

 

4 848

Czytelnicy odwiedzili bibliotekę łącznie (liczba odwiedzin wypożyczalni i czytelni)

40 592

Odwiedziny w wypożyczalniach

35 347

Odwiedziny w czytelniach

5 245

Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz

105 249

Liczba wypożyczeń książek na miejscu

157

Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz

2 693

Liczba wypożyczeń czasopism na miejscu

2 931

Liczba wypożyczeń zbiorów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych na zewnątrz

3 496

Liczba wypożyczeń gier planszowych na zewnątrz

257

Łącznie na zewnątrz i w czytelniach zanotowano wszystkich udostępnień materiałów bibliotecznych

114 795

W przeliczeniu na 1 czytelnika udostępniono łącznie materiałów bibliotecznych (liczba mieszkańców - 38999 stan na VI 2018)

24

W przeliczeniu na 1 mieszkańca udostępniono łącznie materiałów bibliotecznych

3

Liczba korzystających z internetu

2 018

Dni otwarcie w ciągu roku

289


*jest to liczba czytelników, którzy potwierdzili swą przynależność do MBP w 2021