BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Godziny otwarcia:
poniedziałek 12.00 - 18.00
wtorek-piątek 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 16.00

Tel: 68 3781 903

Mail: wypozyczalnia@bibliotekanowasol.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Godziny otwarcia:
poniedziałek 12.00 - 18.00
wtorek-piątek 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 16.00

Tel: 68 3781 914

Mail: oddzialdladzieci@bibliotekanowasol.pl

FILIA
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 11.00 - 19.00
sobota 10.00 - 16.00

Tel: 68 4511 841

Mail: filia@bibliotekanowasol.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli znalazła się wśród 75 podobnych instytucji razem z filiami (ok. 300 placówek i ok. 300 bibliotekarek i bibliotekarzy w całej Polsce), które wezmą udział w kolejnej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
Do Programu (w tym roku ogłoszono go po raz czwarty) zaproszono gminne biblioteki publiczne z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, ale przede wszystkim ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą działać lepiej, którzy odczuwają niepewność co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość, jak będą funkcjonowały instrukcje kultury, ale którzy są gotowi z tymi wyzwaniami zmierzyć się wspólnie.

20 miesięcy wsparcia: szkolenia, doradztwo, materiały i sprzęt.

Koncepcja tej rundy PRB powstawała w trakcie trwania pandemii i jest odpowiedzią na zmianę, którą ona przynosi. Stworzy przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Oferta jest podzielona na kilka bloków. Na początku zespoły bibliotek będą zaproszone do tego, żeby pod okiem specjalisty rozejrzeć się dookoła i zrobić diagnozę lokalną. To ona będzie punktem wyjścia do przygotowania od nowa Planu Rozwoju Biblioteki. To będzie tez czas, żeby jeszcze raz przemyśleć misję biblioteki, ale też określić zakres i zaprojektować sposób świadczenia usług biblioteki, także usług online.
Część działań w czwartej rundzie PRB będzie skierowanych do kadry zarządzającej bibliotek. Dyrektorki i dyrektorzy bibliotek zostaną zaproszeni na warsztat na temat przywództwa i zarządzania biblioteką z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej oraz szkolenia specjalistyczne, dzięki którym łatwiej będzie im wspierać rozwój biblioteki teraz i w przyszłości.
Biblioteki otrzymają też sprzęt, który najpierw umożliwi zespołom udział w Programie, a później pozwoli zaoferowanie część usług biblioteki w formie zdalnej lub hybrydowej.

Dzielenie się wiedzą, mnożenie pomysłów
Jak w poprzednich rundach, tak i teraz uczestniczkom i uczestnikom Programu zostanie stworzone wiele okazji do budowania relacji, wymiany doświadczeń i tworzenia lub dołączania do już istniejących sieci praktyków, takich jak LABiB czy Grupa InicJaTyWy. Program Rozwoju Bibliotek daje okazję, by stać się częścią tych społeczności i skorzystać z jej zasobów i doświadczeń, także po zakończeniu każdej z rund.
Osoby uczestniczące w Programie będą zachęcane do dzielenia się zdobytą wiedzą z pozostałymi osobami pracującymi w bibliotece i bibliotekami ze swojego regionu. Możliwe też, że w ramach programu każda biblioteka zorganizuje działania angażujące społeczność lokalną, dzięki czemu jej zespół będzie mieć możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Co to jest Program Rozwoju Bibliotek?
Wspiera on tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.